*تاریخ برگزاری : 1399/08/10*شروع آزمون از ساعت: 16:45
مدت آزمون : 40دقیقه

آزمون نکات اجرايي سازه های فولادی و بتنی(ورود به حرفه اجرا گروه چهارم سال 1399) استاد :دکتر حبیبی

این آزمون هنوز شروع نشده یا غیرفعال است